Als de onderstaande applet niet werkt, dan heb je niet de juiste Java versie, download deze dan.

[vergroot naar: 1024x768]   [vergroot naar: 1280x1024]


Tip: bij regelmatige out of memory fouten, kun je het geheugen dat wordt gebruikt door de fototool vergroten.
  • Windows: ga naar windows configuratiescherm en zoek daar het Java Control Panel. Klik in de control panel op java en dan op view bij java applet runtime settings en vul voor
    128MB in: -Xmx128M bij Java Runtime Parameters (zoek naar de meeste recente versie).
  • Mac: bij Java versie 1.4 of lager ga naar /Applications/Utilities/Java/Java 1.X.X Plugin Setting, bij java 1.5 of hoger ga naar /Applications/Utilities/Java/J2SE 5.0/Java Preferences
    en zet in Java Applet Runtime Parameters field het geheugen wat je wilt gebruiken, b.v. -Xmx128M for 128MB.